واردات از ایتالیا | خرید از ایتالیا

ایتالیا از آن دسته از کشورهای اروپایی است که واردات کالا از آن به ایران بسیار زیاد می باشد. واردات کالا از ایتالیا در سال ۹۵ بیشتر از ۱۵ میلیون تن و با ارزش دلاری بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بوده . به بیان دیگر سهم ارزش واردات از ایتالیا  در سال ۹۵ حدود ۲٫۸۱ درصد و سهم وزنی واردات کالا از ایتالیا  ۰٫۴۷ درصد بوده .

خرید از ایتالیا توسط تجار و بازرگانان و شرکتهای بازرگانی صادرات و واردات انجام  می شود و کالاهای خریده شده توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا ورود مرزهای گمرکی ایران می گردد. وقتی که کالا وارد گمرک های ایران شد شرکت های ترخیص کالا با استفاده از حق العمل کار گمرک و ترخیص کار های مجرب و بااستعداد خود اقدام به ترخیص کالا از گمرک می کنند.

 

مقدار واردات کالا از ایتالیا

واردات کالا از ایتالیا از طریق همه گمرکات کشور انجام می شود و در سال ۱۳۹۵ طبق آمار رسمی ارائه شده توسط گمرک  ایران می شود گفت که در سال ۹۵ از کشور ایتالیا به ۵۳ گمرک گوناگون در سراسر ایران واردات کالا صورت گرفته است و ماکسیمم مقدار واردات از ایتالیا از نظر وزنی به گمرک شهید رجایی گشته یعنی سهم وزنی واردات کالا از ایتالیا در این گمرک ۵۰ درصد بوده . بعد از گمرک شهید رجایی سهم وزنی واردات از ایتالیا و ترخیص از گمرک تهران ۲۱ درصد بوده است و الباقی واردات کالا از ایتالیا به دیگر گمرکات کشور بوده.

همچنین از لحاظ ارزش دلاری می شود گفت که ماکسیمم مقدار خرید از ایتالیا در گمرک تهران اظهار گشته و ترخیص کالا از گمرک تهران با سهم ارزشی ۲۹ درصد رده اول را در این دوره در بین کالا های اظهار شده وارداتی از ایتالیا داشته است. بعد از گمرک تهران ، گمرک شهید رجایی با مقدار سهم ۲۸ در رده دوم اظهار و ترخیص کالا های وارداتی از ایتالیا و گمرک فرودگاه امام خمینی با مقدار سهم ۱۱ درصد در رده سوم قرار دارد.

همانطور که می دانیم کالاهای مختلفی فراوانی از ایتالیا وارد کشور می گردد، بهتر است بدانید که در سال ۱۳۹۵ بیشتر از ۱۳,۴۵۷ نوع کالا با کد تعرفه های گوناگون از ایتالیا وارد گمرکات ایران شده و از آن جا توسط یک شرکت ترخیص کالا مانند شرکت بازرگانی کارا ترخیص، ترخیص کار گمرک یا حق العملکار های گمرک ترخیص شده اند.

واردات از ایتالیا | واردات ماشین آلات از از ایتالیا

از مهم ترین کالاهای واردات کالا از ایتالیا می شود به واردات ماشین آلات صنعتی اشاره نمود. خرید ماشین آلات از ایتالیا  در سال ۹۵ ماکسیمم مقدار واردات از ایتالیا داشته به شکلی که ارزش شهم واردات ماشین آلات از ایتالیا در این دوره ۶۵% و سهم وزنی آن ۳۸% واردات کالا از ایتالیا را به خود مربوط کرده است.

بعد از واردات ماشین آلات صنعتی از ایتالیا ماکسیمم مقدار واردات کالا از ایتالیا مربوط به خرید محصولات شیمیایی از ایتالیا بوده است. به شکلی که سهم ارزشی واردات محصولات شیمیایی از ایتالیا دراین حوزه ۱۵% و سهم وزنی آن ۲۰%  واردات از ایتالیا بوده .

واردات کالا از اروپا مخضوصا واردات از ایتالیا کاری تخصصی می باشد و نیاز به علم و تجربه لازم و آشنایی به زبان ایتالیا یی دارد. شرکت واردات صادرات کارا ترخیص با داشتن دفتر های رسمی در ایتالیا و شناخت تولیدکنندگان و فروشندگان معتبر ایتالیایی می شود خدمات بازرگانی و خدمات ترخیص کالا ارزنده ای به تجار و شرکت های وارداتی کشور ارائه می کند.