واردات از آلمان

کشور آلمان از آن دسته از کشور هایی است که جز پنج کشور عمده وارد کننده کالا به ایران می باشد. طبق آمار منتشره و رسمی به دست آمده از گمرک ایران می شود بیان نمود که در سال ۹۴ مقدار واردات از آلمان ۶۰۹ هزار تن و با ارزش بیش از ۱۸۲۲ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر سهم وزنی کالاهای وارداتی از آلمان ۱٫۷۳ درصد و سهم ارزشی آن ها ۴٫۳۹ درصد بوده.

طبق آماری که در سال ۹۵ مقدار واردات کالا از آلمان  را بیشتر از ۹۷۱ هزار تن نشان می دهد که این مقدار واردات از آلمان  با ارزش دلاری بیشتر از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر سهم وزنی واردات کالا از آلمان  به ایران در این سال ۲٫۹۱ درصد و سهم ارزشی واردات کالا از آلمان ۵٫۸۱ درصد کل واردات به ایران بوده است.

با بررسی این آمار ها می شود گفت که درصد تغییرات واردات از آلمان در سال ۹۵ به نسبت سال گذشته از نظر وزنی ۵۹٫۴۳ و از نظر ارزشی ۳۹٫۲۳ بوده است.

واردات از آلمان ، واردات کالا از آلمان

واردات از آلمان ، واردات کالا از آلمان

واردات کالا از آلمان | خرید از آلمان

شرکت بازرگانی کارا ترخیص کالا به عنوان یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات همچنین به عنوان یک شرکت ترخیص کالا از گمرک، خدمات بازرگانی و خدمات ترخیص کالا عدیده ای را در حوزه های مختلف ارائه می دهد. واردات کالا از آلمان توسط همه گمرکات کشور انجام می شود و ترخیص کالا از گمرک توسط خود مالک کالا یا نماینده قانونی وی که شرکت ترخیص کالا یا ترخیص کار گمرک ، کارگزار گمرک و حق العمل کار گمرک است، صورت می گیرد.

در سال ۱۳۹۵ از احاظ وزنی ماکسیمم مقدار واردات کالا از آلمان به گمرک بندر امام خمینی بوده است. به بیانی ۶۵% ترخیص کالا های وارداتی از گمرک بندر امام خمینی انجام گرفته . بعد از آن ۱۵ درصد واردات کالا و ترخیص کالا های وارداتی از آلمان در گمرک شهید رجایی بوده است و هفت درصد هم کالا از ترخیص از گمرک تهران انجام گرفته است. ۱۳ درصد واردات کالا و ترخیص کالا های وارداتی از آلمان در الباقی گمرکات ایران انجام گرفته .

از نظر ارزش دلاری نیز می شود گفت که ماکسیمم سهم ارزشی واردات از آلمان ۳۸ درصد ترخیص از گمرک تهران بوده است و بعد از آن هم اررشی ۲۱ درصد به ترخیص کالا از گمرک بندر عباس (شهید رجایی) تعلق دارد و بعد از آن ۱۷ درصد ترخیص از گمرک فرودگاه امام خمینی و نه درصد ترخیص از بندر امام خمینی بوده. ۱۵ درصد واردات کالا و ترخیص کالا های وارداتی از آلمان در الباقی گمرک  های کشور بوده .

در سال ۹۵ کالا های مختلفی از آلمان به ایران واردات شده است که از نظر وزنی ماکسیمم مقدار واردات از آلمان متعلق به محصولات نباتی است. که ۸۵ درصد سهم وزنی کالا های وارداتی از آلمان میباشد و بعد از آن ۱۲ درصد کالا های وارداتی از آلمان مربوط به فلزات معمولی و الباقی مصنوعات از آنها می باشد. هفت درصد سهم وزنی هم مربوط به واردات ماشین آلات از آلمان گشته است.

از نظر سهم ارزشی واردات کالا از آلمان نیز می شود گفته که ۳۶ درصد متعلق به خرید ماشین آلات از آلمان  ، ۱۹ درصد مربوط به واردات محصولات شیمیایی از آلمان، ۱۰ درصد نیز مربوط به واردات وسایل نقلیه از آلمان بوده .

واردات از آلمان ، واردات کالا از آلمان

واردات از آلمان ، واردات کالا از آلمان